Consulting & Expertises

PAND als partner voor afzonderlijke opdrachten

Diagnose gebreken bouwkunde & technieken
Werfopvolging & Projectleiding
Vertegenwoordiging bouwheer
Controle bestekken & offertes
Advies akoestiek
Advies brandveiligheid

Accreditaties


Master bouwkunde/landmeetkunde est. 2011


Graduaat bouwkunde est. 2009


IR Accoustic Engineering & Energy performance of buildings est. 2016


Veiligheidscertificaat VCA Vol leidinggevenden est. 2009